Pályázatok

GINOP-4.1.5-22-2022-00060

Kedvezményezett neve: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe: „Energiahatékonyság növelése a Samato Kft-nél”

Szerződött támogatás összege: 143 148 881 Ft

Támogatás mértéke: 90%

A projekt befejezési dátuma: 2023.06.30.

A projekt azonosító száma: GINOP-4.1.5-22-2022-00060

A projekt tartalmának bemutatása:

Projektjük megvalósításával hozzájárultunk az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának csökkentéséhez. Jelen pályázat a 7960 Sellye, Malom utca 1. szám 747/3, 747/6. és 747/1. helyrajzi szám alatti megvalósítási helyszínen 4 db külön álló épület fejlesztésére irányult, majd telekalakítást követően a felsorolt földrészletekből 747/6. helyrajzi szám lett. Az épületek energetikai és hőtechnikai adottságai kedvezőtlenek voltak, az épületek nem voltak hőszigetelve. Az épületek műszaki színvonala teljesen elavult, világítási rendszerük, épületszerkezetük korszerűtlen, műszaki paramétereik, energetikai jellemzőik nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, felújításra szorultak. A projekt eredményeként mind a 4 épület fejlesztésre került, a fejlesztést követően az épületek közös rendszerekre kerültek és ezáltal egy épületcsoportot alkotnak.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósutak meg. Az épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségének csökkentése érdekében Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nem nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek hőszigetelése, Polisztirol hab lemez vízszintes szigetelés az Üzem épület, Iroda épület és Öltöző épület tekintetében. Polisztirol hab lemez függőleges szigetelés az Üzem épület, az Iroda épület, az Öltöző épület és a Dió épület tekintetében. Meglévő fűtött és fűtetlen teret elválasztó, nyílászáró szerkezetnek minősülő épülethatároló szerkezetek cseréje / energia-megtakarítást eredményező korszerűsítése:
- műanyag nyílászáró az Üzem épület, az Iroda épület, az Öltöző épület és a Dió épület tekintetében.
- alumínium nyílászáró az Üzem épület és az Öltöző épület tekintetében.
Kőzetgyapot hőszigetelő lemez vízszintes szigetelés a Dió épület tekintetében.
Kőzetgyapot hőszigetelő lemez függőleges szigetelés az Üzem épület, az Iroda épület, az Öltöző épület és a Dió épület tekintetében.

Az Épületek fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése: használati melegvíz ellátás tekintetében korszerűsítésre került az Üzem épület, az Iroda épület, az Öltöző épület és a Dió épület. A Meglévő beltéri világítási rendszerek energiatakarékos átalakítása: világítás korszerűsítés valósult meg a meglévő régi, elavult beltéri világítási rendszerek korszerűsítése tekintetében az Üzem épületben, az Iroda épületben, az Öltöző épületben és a Dió épületében. Az Önállóan nem támogatható tevékenységek közül, Megújuló energiafelhasználás valósult meg: napelemek kerültek felhelyezésre az Üzem épületre 13,12kWp, az Iroda épületre 8,2kWp és a Dió épületre 17,63 kWp, mindösszesen: 38,95 kWp. Hőszivattyú rendszerek alkalmazása, Levegő-víz hőszivattyús rendszer készült az Üzem épület 30 kW, az Iroda épület 30 kW, az Öltözőépület 16 kW és a Dió épület 30 kW, mindösszesen 106 kW. A Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenység is megvalósult saját költségünk terhére. Jelen projekt hozzájárult a környezettudatos gazdasági versenyképesség erősítéséhez, a környezetterhelés és a felhasznált primer energia mennyiségének csökkentéséhez, illetve a vállalkozások rezsiköltségekhez kötődő terheinek enyhítéséhez.

GINOP-1.2.9-20-2021-00139

Kedvezményezett neve: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe: „Vállalkozásfejlesztés a Samato Kft-nél”

Szerződött támogatás összege: 59 435 700 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt befejezési dátuma: 2021.12.07.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.9-20-2021-00139

A projekt tartalmának bemutatása:

A projekt keretében belül új eszközök, gépek beszerzése valósult meg. A jelenleg is gyártott termékeink közül a szórófejes jégoldók (és opcionálisan hasonló kiszerelésű más termékek, mint konyhai, fürdőszobai tisztítószerek) termelési kapacitását növeltük. A töltéshez szükséges 1 db FT-1000/6 típusú félautomata folyadéktöltősor került beszerzésre, mivel a töltés ezidáig kézzel történt. Az alapanyagok és készáru mozgatásához anyagmozgató eszköz, 1 db TOYOTA TONERO 52-8FDF25 típusú hidrodinamikus hajtású homokvillás targonca került beszerzésre, tekintettel arra, hogy a cégben található targoncák átlagéletkora és karbantartási igénye magas, új gép beszerzése volt indokolt. Jelen pályázat keretében 1 db Linx 8900 típusú tintasugaras nyomtatót szereztünk be, mely kódnyomtató biztosítja a termelési környezet folyamatos üzemelését, csökkentve a gyártósor leállásából adódó kieséseket. A valós idejű teljesítmény és gyártósor-leállás jelentések szintén segítenek a termelés maximalizálásában és vállalkozása értékének növelésében. A nyomatató a működés paramétereit nyomtatás közben is folyamatosan ellenőrzik, s azokat automatikusan optimális értékre állítják. A pályázatnak köszönhetően Képzés valósult meg, mely a vállalat fejlődéséhez elengedhetetlen, illetve a munkavállalók magasabb szintű munkavégzését segíti elő. A képzés célja volt, hogy a munkavállalók elméletben és gyakorlatban megismerjék a termelékenység, a hatékonyság és a minőség teljes vállalatra való kiterjedésének módszerét és filozófiáját. A képzés során a lean menedzsment gondolatmenete és alapelvei mentén haladva megismerkedtek a résztvevők a lean eszköztár elemeivel, azok alkalmazásával. Saját példákon keresztül közösen kerültek kijelölésre olyan területeket, ahol az eszközöket alkalmazni lehet. Szimulációs feladatsorozaton keresztül ábrázolásra került a folyamatfejlesztés hatékonysága. További megvalósított tevékenység volt a Bérköltség-támogatás igénybevétele, mely a meglévő és új munkavállalók bér- és járulékköltségét foglalja magában. A Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenység is megvalósult. A projekt keretein belül elengedhetetlen, indokolt és szükségszerű volt a fent részletezett tevékenységek megvalósítása, ezáltal a társaság kapacitásának növelése valósult meg, továbbá a gyorsabb minőségi munkavégzést teszi lehetővé, mely által a vállalkozás fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, valamint a meglévő munkahelyek megtartása és újak létrehozása valósult meg. A beruházás egyrészt a gyártás színvonalának emelkedéséhez járult hozzá, másrészt a kapacitás bővítését, a meglévő megrendelői kör bővítését eredményezte.

GINOP-1.2.8-20-2020-02414

Kedvezményezett neve: SAMATO - Gyártó, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

A projekt címe: „Gépbeszerzés a Samato Kft-nél”

Szerződött támogatás összege: 9 779 871 Ft

Támogatás mértéke: 70%

A projekt befejezési dátuma: 2021.01.28.

A projekt azonosító száma: GINOP-1.2.8-20-2020-02414

A projekt tartalmának bemutatása:

A cég fejlesztendő tevékenységének ellátásához szükséges a technológiai háttér folyamatos korszerűsítése és a géppark bővítése. A projekt keretein belül 1 db új rakományfóliázó gép, 1 db új folyadék kiszerelő mérleg, továbbá 1 db Zsugorfóliázó berendezés került beszerzésre. A beszerezni kívánt folyadék kiszerelő mérleg rendeltetése folyékony halmazállapotú és viszkózus anyagok tárolóedénybe történő kiszerelése; 1- 30 kg töltésére alkalmas. A rakományfóliázó gép beszerzésére azért volt szükség, mert nagyobb mennyiségben és gyorsabban tudjuk megrendeléseinket teljesesíteni. A zsugorfóliázó berendezés által biztonságosan lehet megvédeni a törékeny termékeket is a sérülésektől. A zsugorfóliázó géppel lényeges mértékben lerövidíthető a csomagoláshoz szükséges idő, mert gyorsak és hatékonyak. A kívánt mennyiségű fólia kerül a termékek köré és óvja meg azokat a sérülésektől, illetve össze is tartja őket, így a rakodásuk is könnyebb. Szállításhoz, tároláshoz, mozgatáshoz egyaránt nélkülözhetetlenek. A projekt keretein belül elengedhetetlen, indokolt és szükségszerű volt a gépek beszerzése, melyek által a társaság kapacitásának növelése valósul meg, továbbá a gyorsabb minőségi munkavégzést biztosítja, mely által a vállalkozás fejlődésének, gazdaságban betöltött szerepének, piaci pozíciójának erősítése, valamint a meglévő munkahelyek megtartása vagy újak létrehozása valósul meg. A beruházás egyrészt a gyártás színvonalának emelkedéséhez járul hozzá, másrészt a kapacitás bővítését, a meglévő megrendelői kör bővítését eredményezi. A projekt alapvető célja társaságunk koronavírus által okozott gazdasági hatások enyhítése, a termelékenységének növelése és technológiai háttér megújulása, mely az eszközök beszerzése által megvalósul. A támogatás igénybevételével a szervezet biztos háttérrel, kapacitással rendelkezik, a meglévő vagy bővülő megrendelések teljesítéséhez. A fejlesztés elsődleges célja volt a technológiai fejlesztés, a társaság termelési kapacitásának bővítése, a versenyképességének és jövedelemtermelő képességének a növelése, a vevői igények magas szintű kielégítése. A projekt hozzájárul a munkavállalók megtartásához, szükség esetén új munkavállalók alkalmazásához.